ΠΟΓΕΔΥ-ΠΕΓΔΥ

Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2008

Κύριε Υπουργέ,
Με έκπληξη και αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε ότι με την 19251/7-8-08 διαταγή του Γενικού Γραμματέα, «…..εντέλλονται οι γεωτεχνικοί υπάλληλοι των ΤΟΚΑΑ να απασχοληθούν άμεσα στο ελεγκτικό έργο που διεξάγει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, εντασσόμενοι στα συνεργεία ελέγχων είτε των Νομαρχιακών Γραφείων είτε των Περιφερειακών /νσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό οι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι της ενιαίας ενίσχυσης 2008….».....συνέχεια

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP